Teenused
 • E-poed
 • Infosüsteemid
 • IoT lahendused
 • Kaardirakendused
 • Koodi parandus
 • Majandustarkvara
 • Mikrokontrollerite kood
 • Mobiilirakendused
 • Veebilehed
Oskused
 • Andmebaasid
  MariaDB, MongoDB, MySQL, Postgres
 • C#
  Raamistikud: ASP.NET
 • CSS raamistikud
  Bootstrap, Tailwind CSS
 • Java
  Raamistikud: Spring Boot
  SDK: Android SDK
 • Javascript
  Geoinfosüsteemid: ArcGIS, Leaflet, Mapbox
  Kasutajaliidesed: DataTables, Three.js
  Fintech: Highcharts
 • NodeJS
  Meta-raamistikud: Next.js, Nuxt.js, SvelteKit
  Raamistikud: Express.js, React, React Native, Svelte, Vue
 • PHP
  E-poed: WooCommerce
  Sisuhaldus: Wordpress
 • Python
  Andmeteadus: Pandas
  Fintech: Ccxt
  Raamistikud: Django, FastAPI, Flask
Tõhusus
 • Töö teostaja suhtleb kliendiga otse.
  Jäävad ära vahendamisega seotud
  lisakulud ja arusaamatused.
 • Enne mahuka projekti ajahinnangut
  ehitame prototüübid.
  Tunnetuse pealt antud ajahinnangud
  (Planning Poker) on peamine põhjus,
  miks projektid lähevad üle aja.
Riskivaba algus
 • Alustame tasuta konsultatsiooniga.
  Kui meie Teid aidata ei suuda,
  anname nõu, kuidas targalt
  teisi partnereid valida.
 • Töö jaotame etappideks. Iga etapi tulemus
  on toimiv kood, mis läheb Teie valdusesse.
 • Kui tegu on mahukama projektiga,
  siis teostame esimese etapi
  madalama tunnihinnaga.
 • Kirjutame koodi, mis oleks arusaadav
  projekti ülevõtmise korral.
  Kui tekib soov projekt lõpetada,
  siis iga etapi lõpus on Teil kvaliteetne
  kood, millega edasi minna.
Kontakt
4dmasters@protonmail.ch | +372 52 93 261